Utbildningar

36%

AV KVINNOR UPPGER ATT DE KÄNNER SIG OTRYGGA PÅ KVÄLLARNA I SITT EGET BOSTADSOMRÅDE

42%

AV BEFOLKNINGEN ÄR OROLIGA ÖVER UTVECKLINGEN AV BROTTSLIGHETEN I SVERIGE

24,7%

AV BEFOLKNINGEN UTSATTES ÅR 2017 FÖR NÅGON ELLER NÅGRA TYPER AV BROTT MOT ENSKILD PERSON

ALLA KAN (OCH BORDE) LÄRA SIG SJÄLVFÖRSVAR

Bra självförsvarstekniker är både enkla och effektiva, men ett bra självförsvar börjar långt innan en fysisk konfrontation uppstår. Helst ska man inte hamna i dåliga situationer alls, och därför lär vi deltagarna att analysera hur man kan undvika detta. Om man ändå hamnar i en dålig situation så finns enkla metoder att ta sig ur dem utan att det går till fysisk kamp.

Självklart innehåller våra utbildningar också enkla och effektiva självförsvarstekniker för alla tänkbara situationer, som kan användas om en fysisk konfrontation inte kan undvikas. Våra utbildningar fungerar för alla, oberoende av ålder, styrka, storlek eller kondition. Vi arbetar efter en strikt kursplan med bevisad metodik och psykologi samt effektiva och enkla självförsvarstekniker som fungerar under stress och press, även när hjärnan har slutat att fungera normalt och enbart arbetar med överlevnadsinstinkter. Bl.a. lär vi ut försvar mot våldtäktsförsök, slag, sparkar, grepp och fasthållningar, som fungerar även mot en fysiskt starkare person.


Företagsutbildningar

EN BILLIG INVESTERING FÖR FÖRETAG & ORGANISATIONER SOM VÄRDESÄTTER SIN PERSONAL

Att investera i en självförsvarsutbildning för sina anställda borde vara minst lika självklart som att de har friskvårdsbidrag eller gymkort. Detta gäller inte minst personal i utsatta miljöer. Så är det konstigt nog inte idag trots att det både är enkelt och en billig investering. Företag och organisationer som bryr sig och tar hand om sina anställda får mycket mer tillbaka i lojalitet, minskade sjukskrivningar och gott renommé. Att investera en liten summa per anställd för deras trygghet stärker därför även företagets varumärke och konkurrenskraft.

Safe erbjuder skräddarsydda självförsvarsutbildningar helt efter kundens önskemål gällande tid, plats och om företaget har speciella behov. Utbildningen kan vara i lokaler nära kunden eller i kundens egna lokaler, under eller utanför arbetstid. Samtliga deltagare är försäkrade och tystnadsplikt är en självklarhet.

Utbildningar för privatpersoner

FÖR DIG SOM BESTÄMT DIG FÖR ATT INTE LÅTA RÄDSLAN BEGRÄNSA DITT LIV


Inte bara oron för överfall, misshandel, våldtäkter och rån fortsätter att öka i samhället. 2017 uppgav 35,8% av kvinnor mellan 20-24 att de utsatts för sexualbrott. Och då är mörkertalet ändå stort. Har du ett jobb där du slutar sent och får ont i magen när du åker hem själv? Eller gillar du att springa en runda på kvällen men väljer att stanna hemma för att du är rädd att något ska hända? Vi ser en generell otrygghet breda ut sig i samhället och denna rädsla begränsar både våra relationer och vårt sätt att leva. Vill du göra något åt detta så kan vi hjälpa dig.

Vi har både privata kurser för privatpersoner samt kurser i grupp.


Alla deltagare på våra utbildningar får dessutom en självförsvarsspray och ett överfallslarm vilket skapar trygghet och kraftigt minskar risken för att bli attackerad.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ikon-larm-och-spray3.png